Instal·lació de les eines de programació

Aquesta secció mostra com instal·lar les eines necessàries per poder programar al vostre ordinador i seguir els cursos d’aquesta web. Les instruccions que es donen depenen lleugerament del vostre sistema operatiu i prenen una mica de temps a portar-se a terme, però només les haureu de seguir un cop.

Eines necessàries

Fins ara, tots els programes que heu escrit i executat en aquestes lliçons han estat dins de les pròpies pàgines de web. Aquesta opció està bé per començar i seguir els tutorials, però per programar de forma més professional, cal que ho fem directament damunt del nostre ordinador, desant els programes al nostre disc i utilitzant eines potents.

Per seguir aquest curs, només necessitareu instal·lar dues eines:

Intèrpret de Python

Per executar els vostres programes en Python necessiteu un intèrpret de Python. Hi ha diferents versions de l’intèrpret de Python, qualsevol de prou recent serà suficient pels propòsits d’aquest curs. N’hi ha prou que us assegureu d’instal·lar-ne una que sigui igual o superior a la versió 3.11.

La instal·lació de Python depèn lleugerament del vostre sistema operatiu:

Per aquest curs no us cal instal·lar Python amb altres distribucions com Anaconda o Spyder. De fet, us recomano que no ho feu.

Un cop tingueu instal·lat Python, verifiqueu que funciona bé des de la vostra aplicació de terminal:

Ara convé que afegiu uns paquets que utilitzarem durant el curs: Es tracta de yogi (un paquet per simplificar la lectura de dades) i numpy (un paquet per treballar amb vectors). Per a fer-ho, executeu pip install yogi numpy. Enlloc de pip, potser heu d’utilitzar pip3 o pip3.11 (habitualment el patró coïncideix amb el de la comanda python).

Verifiqueu que s’han instal·lat bé:

Pip

Si al fer els imports no es queixa, és que tot ha anat bé.

Editor Visual Studio Code

Visual Studio Code és l’editor de codi suggerit per seguir aquest curs. Aquesta secció descriu com instal·lar-lo i com configurar-lo per treballar còmodament amb ell.

Instal·lació

Podeu baixar-vos i instal·lar-vos Visual Studio Code al vostre ordinador des de https://code.visualstudio.com/download (des de Windows, el podeu trobar a la Microsoft Store). És molt fàcil. Compte: Visual Studio Code i Microsoft Visual Studio són coses diferents. Voleu Visual Studio Code, no Microsoft Visual Studio.

Un cop tingueu instal·lat Visual Studio Code, el podreu invocar des de la línia de comandes amb code o code . o code programa.py. Els usuaris de macOS haureu de dur a terme un pas extra per a usar la comanda code: Obriu la Command Palette (⌘Cmd+⇧Shift+P), escriviu shell command i premeu la tecla Enter.

Configuració
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.