El terminal

Introducció

Aquesta lliçó mostra com treballar amb un terminal de comandes.

Terminal

Malgrat que els ordinadors actuals disposen d’interfícies gràfiques que permeten realitzar la majoria de tasques del dia a dia, per programar solen ser útils les “velles” interfícies de comandes. Nosaltres farem servir unes aplicacions anomenades terminals o consoles, les quals mostren una simple finestra on l’usuari dóna instruccions a través del teclat i en reb les respostes de l’ordinador. Us encoratgem a usar aquestes eines. Encara que haureu d’aprendre a fer algunes coses de forma diferent, considerem que en el futur estalviareu temps i esforços.

En aquesta lliçó es mostren enregistraments de sessions de treball davant d’un terminal. Hi ha sessions per a:

  1. Interacció bàsica en el terminal
  2. Operacions amb directoris i fitxers
  3. Utilitats per processar textos
  4. Redireccions

Tingueu en compte les observacions següents:

Durant la reproducció del terminal podeu fer servir aquestes tecles:

Tecla Acció
Espai aturar / reproduir
retrocedir 5 segons
avançar 5 segons
< decrementar la velocitat de reproducció
> incrementar la velocitat de reproducció
0, 1, 2, …, 9 saltar al 0%, 10%, 20%, …, 90%

Invocació del terminal

Com invocar el terminal depèn del sistema operatiu:

Un cop us aparegui la finestra del terminal, i segons el model, podreu obrir noves finestres, afegir-hi pestanyes… És convenient que deixeu la icona del terminal a mà, per exemple, mantenint-la al Dock del Mac.

1. Interacció bàsica en el terminal


2. Operacions amb directoris i fitxers


3. Utilitats per processar textos


4. Redireccions

Lliçons.jutge.org
Jordi Petit, Salvador Roura, Cristina Raluca Vijulie
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.