Conversións entre tipus de dades

En ocasions, els programadors necessiten convertir valors d’un tipus en valors d’un altre tipus. Per això, es fa servir la notació tipus(valor), on el nom del tipus s’utilitza com si fos una funció. Aquí en teniu alguns exemples:

>>> int(3.1)
3
>>> int(3.9)
3
>>> int('123')
123
>>> float(13)
13.0
>>> float('3.50')
3.5
>>> str(45)
'45'
>>> str(45.5)
'45.5'
>>> bool(88)
True
>>> bool(0)         # 0 és l'únic enter que es converteix a fals
False


FòrumLliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2022

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.