Aplicació: Arbres fractals

Aquesta lliçó mostra com dibuixar arbres fractals utilitzant la tortuga de Python i recursivitat. Vegeu el problema P50324 del Jutge.

Enunciat

Considerem que volem dibuixar arbres fractals com els d’aquesta figura:

arbre.png

Per dibuixar un arbre de $n\ge1$ nivells de mida $d$, cal dibuixar el seu tronc de mida $d$, la seva branca esquerra i la seva branca dreta, ambdues com a arbres de $n-1$ nivells i mida $\frac34 d$, i simètriques respecte del tronc amb un angle de $2\alpha$ graus entre elles. Un arbre de zero nivells és buit.

Per exemple, aquests són els arbres (de mida 100) amb 1, 2, 3, 4, 5 i 6 nivells quan $\alpha=30$:

nivells-arbres.png

Solució

La clau per resoldre aquest problema és definir correctament la capçalera de l’acció que dibuixarà l’arbre. Aquesta capçalera ha de tenir paràmetres per les informacions següents:

Podria doncs ser així:

def arbre(n: int, d: float, a: float) -> None:
  """
  Dibuixa un arbre fractal d'n nivells, mida d i angle a,
  deixant la tortuga al punt original amb l'orientació original.
  """

Reflectirem la definició recursiva dels arbres fractals en una implementació recursiva d’aquesta acció:

El codi corresponent, amb els passos anotats, és el següent.

def arbre(n: int, d: float, a: float) -> None:
  """
  Dibuixa un arbre fractal d'n nivells, mida d i angle a,
  deixant la tortuga al punt original amb l'orientació original.
  """

  if n == 0: # cas base
    pass  # no cal fer res
  else:    # cas recursiu
    # Pas i: dibuixar el tronc
    turtle.forward(d)
    # Pas ii: dibuixar (recursivament) la branca dreta
    turtle.right(a)
    arbre(n - 1, d * 3 / 4, a)
    # Pas iii: dibuixar (recursivament) la branca esquerra
    turtle.left(2 * a)
    arbre(n - 1, d * 3 / 4, a)
    # Pas iv: tornar al punt de sortida
    turtle.right(a)
    turtle.backward(d)

La instrucció pass de Python serveix per indicar que no s’ha de fer res. A vegades cal utilitzar-la perquè no es pot deixar un cos buit en Python. Sovint, però, és millor alterar el codi per evitar-la.

Programa complet

Aquest és el programa complet, amb el condicional simplificat, els comentaris eliminats, i una crida inicial al programa principal:

import turtle
import yogi


def arbre(n: int, d: float, a: float) -> None:
  """
  Dibuixa un arbre fractal d'n nivells, mida d i angle a,
  deixant la tortuga al punt original amb l'orientació original.
  """

  if n > 0:
    turtle.forward(d)
    turtle.right(a)
    arbre(n - 1, d * 3 / 4, a)
    turtle.left(2 * a)
    arbre(n - 1, d * 3 / 4, a)
    turtle.right(a)
    turtle.backward(d)


def main():
  turtle.speed(4) # perquè la tortuga es mogui poc a poc (poseu 0 per moure's ràpid)
  turtle.left(90) # perquè l'arbre creixi cap amunt
  arbre(yogi.read(int), yogi.read(float), yogi.read(float))
  turtle.done()


main()
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.