Programa que dibuixa

Aquesta lliçó presenta un nou programa en Python que dibuixa un rectangle, amb l’amplada i l’alçada desitjada per l’usuari. Per a fer-ho, es presenta la llibreria Turtle de Python. Com a exercici, es demana de fer un programa que dibuixi un triangle.

Programa per dibuixar rectangles

Aquest programa permet dibuixar un rectangle:

# Dibuixa un rectangle

import turtle

amplada = int(input('Amplada? '))
alcada = int(input('Alçada? '))

turtle.forward(amplada)
turtle.left(90)
turtle.forward(alcada)
turtle.left(90)
turtle.forward(amplada)
turtle.left(90)
turtle.forward(alcada)
turtle.left(90)

Aquest programa és més llarg que els anteriors… Piqueu el botó ▶ per executar-lo! Per exemple, doneu una amplada de 100 i una alçada de 50.

La tortuga de Python

El traçat del rectangle anterior s’ha fet utilitzant gràfics de tortuga. La tortuga és una animaló virtual que es passeja per la vostra pantalla amb un llapis enganxat a la seva cua i que obeeix a les instruccions de moviment que se li donen per tal de dibuixar mentre es desplaça endavant i endarrera o gira a dreta i a esquerra.

Al principi, la tortuga es troba al centre de l’àrea de dibuix mirant cap a l’est. Si li diem d’avançar 100 unitats, la tortuga es desplaça 100 unitats cap a l’est, marcant el seu rastre amb seu el llapis. Si li diem ara de girar 90 graus a l’esquerra i avançar 50 unitats més, la tortuga extendrà el seu traç tot pintant un angle.

A l’àrea de dibuix, el triangle representa la posició de la tortuga i la seva direcció. Els vells temps de Logo on la tortuga era un simpàtic gràfic de 8 bits ja han caigut en el trist oblit del passat…

Per utilitzar la tortuga, haurem de recórrer a un mòdul estàndard de Python anomenat turtle. En Python, un mòdul conté operacions que algú ja ha escrit per que nosaltres les puguem aprofitar. Python ofereix molts mòduls que enriqueixen les possibilitats del llenguatge: Hi ha mòduls per a gràfics, per a comunicació a la xarxa, per música, per matemàtiques, intel·ligènca artificial…

Per utilitzar les funcionalitats d’un mòdul, primer cal importar-lo. Importar un mòdul simplement vol dir que es vol usar aquell mòdul. Per això, el programa comença amb la instrucció import turtle, que és la que importa el mòdul de la tortuga. A continuació, es poden utilitzar les operacions del mòdul, prefixant-les amb el nom del mòdul i un punt. Així turtle.forward(amplada) invoca l’acció forward del mòdul turtle que serveix per moure la tortuga endavant amplada unitats . De forma semblant, turtle.left(90) invoca la operació de girar la tortuga 90 graus cap a l’esquerra.

Combinant adequadament aquestes operacions aconseguim dibuixar el rectangle desitjat. Repasseu el programa per entendre’l completament. Fixeu-vos que el darrer gir és innecessari, però assegura que la tortuga es quedi al punt original amb l’orientació original.

Exercici

Ara us toca a vosaltres! Utilitzant com a plantilla el programa anterior, feu un programa que llegeixi una llargada i dibuixi un triangle isòsceles d’aquella mida, amb la base cap a baix, com un Delta (△).

No tingueu por de fer proves i experimentar. Ni d’equivocar-vos. Amb aquests programets que escriviu aquí no podeu fer cap mal a l’ordinador.

Més instruccions de tortuga

La tortuga es pot moure amb aquestes instruccions:

La tortuga disposa també d’operacions per canviar el seu llapis. Aquestes comandes permeten aixecar o baixar el llapis, de forma que la tortuga es mogui sense deixar rastre:

També es pot canviar el gruix i el color del llapis:

Els colors es poden donar de moltes maneres, la més fàcil és donar un valor de text com ara 'black', 'red, 'blue', …

La tortuga ofereix moltes més operacions! Podeu accedir a tota la documentació de la llibreria turtle a https://docs.python.org/3.10/library/turtle.html.

Més exercicis

Proveu de fer programes en Python que dibuixin algunes escenes com aquestes:

Sigueu creatius!
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.