Funcions sobre llistes habituals en Haskell

Aquesta lliçó recull les funcions sobre llistes més habituals en Haskell.

head, last

tail, init

reverse

length

null

elem

(!!)

maximum, minimum

and, or

sum, product

take, drop

zip

repeat

concat


FòrumLliçons.jutge.org
Jordi Petit, Albert Rubio
Universitat Politècnica de Catalunya, 2019

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.