Programació al núvol

Si en algun moment no podeu instal·lar les eines pel vostre sistema, sempre podeu programar utilitzant entorns de desenvolupament al núvol, a través d’un navegador. En aquest lliçó es mostre l’ús de ide.jutge.org i de cpp.sh.

ide.jutge.org

ide.jutge.org és un entorn de desenvolupament en C++ via web escrit per Albert Lobo i ofert per Jutge.org. Es pot utilitzar amb qualsevol navegador modern amb una connexió a Internet. Tots els programes s’executen als servidors de Jutge.org de forma transparent a l’usuari.

L’entorn inclou:

El sistema està dissenyat perquè sigui fàcilment usable. Si us cal, utilitzeu la comanda Help al seu menú.

IDE

cpp.sh

A cpp.sh es pot trobar un entorn de programació força intuïtiu, amb el qual es podem resoldre la majoria de programes que se’ns demanin.

Captura de pantalla

Les parts que hi podem veure són:


FòrumLliçons.jutge.org
Jordi Petit, Salvador Roura, Joan Alemany
Universitat Politècnica de Catalunya, 2019

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.